Tur i biografen og se Hvidstensgruppen

Menneskesyn


Vort menneskesyn er :
At vi vil forholde os til det hele menneske.
At tolerance , ligeværdighed og kærlighed er fundamentet.
At alle er forskellige , og det skal respekteres.
At åbenhed er vigtig , alle skal have mulighed for at give deres mening til kende.
I vort arbejde betyder det :
At vi vil udvise respekt for :
Beboernes følelsesliv / trivsel.
Beboernes  behov / vaner.
Beboernes  forskellighed.
Beboernes  ret til selv at træffe valg og beslutninger.
Beboernes  åndelige ståsted.


At vi vil tilgodese beboerne ved at :
Yde en optimal pleje.
Give mulighed for fysisk udfoldelse.
Døgnrytmen er så fleksibel , at den tilgodeser den enkelte beboers behov.
At vi vil skabe trygge rammer ved at :
Give beboerne mulighed for socialt samvær.
Give beboerne  mulighed for at bibeholde deres netværk.
( Familie , naboer og venner ).
Støtte vores frivillige samarbejdspartnere i deres arbejde.
( Eks. Brugerråd , Vennekredsen ).