Aviser

 Plejecentret abonnerer på:

- Nordjyske Stiftstidende

- Kristelig Dagblad

Aviserne ligger i opholdsstuen, så de er tilgængelige for alle beboere og må derfor ikke fjernes herfra.

Derudover får vi et antal eksemplarer af lokalaviserne:

- Aabybro Posten

- Hanbo-bladet

Vi opfordrer beboerne til fortsat at abonere på egne aviser og ugeblade.

Bruger-pårørenderåd

Formål med bruger- pårørende råd ved Birkelse plejecenter :
At være et rådgivende organ i forhold til tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne samt samarbejdet med de pårørende.
Rådets opgave er at have dialog om forholdene på plejecentret, ansvaret for driften påhviler lederen.


Rådet skal have kendskab og mulighed for at komme med bemærkninger til rapporter fra kommunalt tilsyn og patientsikkerhed.


Der afholdes møde i beboer / pårørenderåd ca en gang i kvartalet.

Forsikring

Ved indflytning skal beboer bibeholde sin egen indboforsikring.

Frisør

Beboeren bestemmer selv, hvilken frisør de ønsker at benytte. Der kommer frisør i huset, som kan benyttes, hvis man ønsker. Der afregnes direkte med frisøren.

 

Fodpleje

Beboerne bestemmer selv, hvilken fodplejer de ønsker at benytte. Beboeren kan benytte den fodplejer, de er vant til hjemme, eller benytte en af de fodplejere, som kommer på plejecentret. Der afregnes direkte med fodplejeren.

Fællesrum.

Fællesrummet på plejecenteret bruger vi til  gudstjenester, andagt, kurser.

Fællesrummet benyttes endvidere til mødelokale ved medarbejdermøder, møder i bruger pårørenderåd og vennekredsbestyrelsesmøder.

Fællesrummet kan lånes til beboere, der bor på Birkelse Plejecenter, uden beregning.

Låner beboeren fællesrummet, skal det forlades i samme stand som beboeren modtog det. Det er låners eget ansvar at medbringe de ting, der skal være tilstede for afholdelse af fest/arrangement fx. duge, vaser, blomster lys, lysestager mm.

Der er klaver i lokalet, til fri afbenyttelse.

Endvidere er det muligt at købe kaffe og låne porcelæn, efter aftale med køkkenmedarbejder Jytte Andersen.

Gæster

Pårørende og venner er altid velkomne på plejecentret.

Vi har ingen faste besøgstider.

Pårørende kan spise med mod betaling. Dog skal dette meldes til køkkenet senest en uge før af hensyn til bestilling af mad. 

 

Hjælpemidler

Personlige hjælpemidler søges gennem kommunen , medarbejderne vil være behjælpelig hermed.

Medarbejderne hjælper også gerne med oplysninger til hørepædagog , optiker m.m.

Kørsel/offentlig transport

Den enkelte beboer kan få et ansøgningsskema til NT' s handicapkørsel hos medarbejderne.

 

Læge

Ved indflytning på plejecentret kan man beholde sin egen læge , hvis han /hun bor indenfor en afstand af 15 km fra plejecentret. Eller hvis egen læge accepterer at bibeholde dig som patient, selv om der er længere end de 15 km.

Medarbejderne hjælper med at lave aftaler , hvis man har behov for lægebesøg.

Medicin

Ved indflytning på plejecentret anbefaler vi , at du opretter en PBS aftale med Aabybro apotek , så medicinregningen automatisk bliver betalt via banken.

Formularer hertil fås af kontaktpersonen eller på apoteket. Plejecentret får bragt medicin ud, medicin som skal bringes ud akut, tillægges et ekstra gebyr.

Post

Posten lægges i hver enkelt beboers dueslag, som findes på kontoret ved spisestuen. 

 

Rengøring

Der er rengøring hver uge á 30 minutter. Derudover varetager medarbejderne den daglige rengøring.


Rengøring på beboernes stuer omfatter :
• Almindelig rengøring af stuen og badeværelset.
• Indvendig pudsning af vinduer.

Rengøring omfatter ikke :
• Hovedrengøring
• Pudsning af kobber- og sølvtøj
• Gardinvask
• Rengøring ved flytning
• Opvask / oprydning efter gæster
• Oprydning / sortering i private skuffer og skabe på stuen
• Pyntning af stuen til Jul og Påske
• Ompotning af blomster .

Spisning

Vi spiser så vidt det er muligt sammen til alle måltider i husets udestue, hvor vi kan nyde udsigten til vores sansehave.

Om sommeren har vi ofte grillen fremme, ude på terrassen.

Tandlæge

Hvis beboer ikke længere har mulighed for at sidde i tandlægestolen, er det muligt at ansøge om omsorgstandpleje.

Ansøgningsskema kan rekvireres ved kontaktpersonen. Leder eller faglig koordinator skal godkende ansøgningen inden den sendes til omsorgstandplejen.

Telefon/mobiltelefon

Du er velkommen til at medbringe både din fastnet og mobiltelefon.

Der er WIFI i huset.

Husk at melde flytning til dit teleselskab.

Toiletartikler

Det er de pårørende ansvar at beboeren har div. toiletartikler. eksklusiv toiletpapir og papirshåndklæder.

Tøj & vask

Ved indflytning på Birkelse Plejecenter skal alt dit tøj være mærket med lejlighedsnummer og navn. Strygemærker kan evt købes ved:

 www.ikastetiket.dk

Dine pårørende bedes være behjælpelig med dette inden indflytningen og fremover.

Dine pårørende bedes også checke, at der er tøj og sko til at skifte med, samt indkøb af nyt tøj. I skal være opmærksomme på, at vores ressourcer ikke tillader, at vi vasker tøj i hånden, derfor skal uldtøj kunne vaskes på min. 30 grader i maskinen. Plejecentret har ingen erstatningspligt vedrørende uldtøj. 

Tøjvask omfatter ikke :

• Vask af sengetæpper.

• Vask i hånden.

• Vask af gardiner / persienner.

• Mærkning af tøj.

• Vask af private duge.