I kirke

D 17.6.20 var alle beboere inviteret til gudstjeneste i kirken. 15 beboere var med til gudstjenesten. Normalt samles vi efterfølgende og får kaffe med præsten. Da dette ikke var muligt pga corona, havde præsten bestilt lagkage til beboerne til eftermiddagskaffen.