Hos os har vi valg at hver beboer har en kontaktperson og en medicinansvarlig.

Det vil typisk være en social- og sundhedshjælper og en social- og sundhedsassistent, der samarbejder omkring beboeren.• Når beboeren kommer fra eget hjem, træffes aftale om hjemmebesøg inden indflytning. Her vil der blive snakket om forventninger inden indflytning. Og beboeren og dennes pårørende opfordres til at lave livshistorie.


• Kontaktpersonen udfylder servicekontrakten sammen med beboeren og de pårørende .

• Det kan aftales med kontaktpersonen, at vedkommende indkøber hygiejneprodukter via apoteket.

• Vi opfordrer til at beboeren får en pengekasse på stuen, således der er penge til småindkøb, betaling af fx fodterapeut. Indholdende max 1000 kr. Nærmere aftale træffes med kontaktpersonen.

• Kontaktpersonen hjælper gerne beboeren, hvis de ønsker at købe tøj, når tøjbussen er her.


• Hvis I er i tvivl om noget skal I henvende jer til kontaktpersonen.

• På alle stuer ligger der en kalenderbog, hvori de pårørende har mulighed for at skrive, når de har været på besøg. Hvem der har fødselsdag i den nærmeste familie. Simpelthen alt løst og fast , som er til gavn for vores samarbejde.På den måde har vi mulighed for at snakke med beboeren om, hvad der er sket. Det er altid hyggeligt efter et par fridage og se hvad ens beboer har lavet eller hvem der har været på besøg , det er sådan en god måde at begynde en hygge snak på. Så brug bogen. Vi vil bruge bogen til at skrive besked om, hvis beboeren mangler noget. Vi vil gerne opfordre til , at de pårørende skriver en lille bemærkning , når vi har skrevet noget , så kan vi se at I har læst vores besked.


• Kontaktpersonen/den medicinansvarlige vil altid kontakte pårørende, hvis der sker ændringer i beboerens tilstand.


• Brug kontaktpersonen og den medicinansvarlige, det er dem der bedst kender den enkelte beboer og ring gerne, hvis I har spørgsmål. Kontaktpersonen tager sig af de praktiske ting og den medicinansvarlige tager sig af ting i forhold til medicin, lægekontakt etc.