Køkken

Vi modtager døgnkost fra Det danske Madhus..

Vi har ansat en kostfaglig medarbejder, som er medarbejderne behjælpelig med at finde løsninger ved særlige behov hos den enkelte beboer omkring ernæring. 

Vores aftale med Det Danske Madhus giver os mulighed for at kunne lave mad fra bunden af. Den mulighed benytter vi os af en gang om ugen og til festlige lejligheder.

Maden færdigtilberedes og serves fra vores modtagerkøkken midt i huset. Det giver beboerne mulighed for at følge maden helt hen til bordet.
Som pårørende er der mulighed for at købe kaffe og evt. middagsmad.
Hvis dine pårørende ønsker at spise med, så skal det meddeles køkkenet senest en uge før dagen. Betalingen vil foregå via din pension.

Ved beboernes fødselsdag, er det op til den enkelte beboer om denne ønsker at give rundstykker eller kagemand. Dette er via egenbetaling. Vi kan være behjælpelig med bestilling hos den lokale bager i Aabybro.
Hvis du er på besøg hos dine pårørende i hele døgn, får du refusion for disse dage. Afmelding skal meddeles køkkenet dagen før inden kl. 12.00
Bliver du indlagt, vil du ligeledes automatisk få refusion for de dage, du ikke spiser her.