Vennekredsen

Tur til Skipper Clements plads i Ryå

Birkelse Plejecenters Vennekreds er en aktiv bestyrelse med nogle frivillige hjælpere, der kommer på plejecenteret. De afholder koncerter, ålegilde og arrangerer en årlig tur ud af huset for beboerne. 

Vennekredsen udgiver et blad "Den lille budbringer" der udkommer 3 gange om året, april, september og december. I Budbringeren er der artikler i, som omhandler aktiviteter her på plejecenteret. Der er også program for, hvad der sker i Hjortshus, som er Birkelse pensionist forenings tilholdssted. Budbrigeren er finansieret via sponsorstøtte fra lokale erhvervsdrivende.

Hvis du er interesseret i at være medlem af Birkelse Plejecenters vennekreds, er det årlige kontigent 60.kr. Du kan henvende dig til formand for bestyrelsen.

 

 

Formand

Annemie Bang Pedersen

98 24 32 61

Næstformand

Dagny Justesen

98 24 33 83