Værdigrundlag

Overordnet målsætning for Birkelse Plejecenter :

Birkelse Plejecenter skal være et godt sted at bo , arbejde og være !

Det vil sige :

• At beboerne får lov til at leve et privat liv, hvor der tages hensyn til den enkelte beboers situation, og at omsorgen gives under værdige former.

• At plejecentret bevares som et sted, hvor trivslen er i højsædet, og hvor det er rart at komme.

• At personalet er medansvarlig for kollegaernes trivsel.

• At personalet respekterer hinandens forskellige holdninger, da det giver nuancer i dagligdagen og gør det mere spændende at nå målet.

• At vi medvirker til et godt og positivt samarbejde imellem kommunen, Danske Diakonhjem og plejecentret.