Danske Diakonhjem

Danske Diakonhjem er en selvejende institution, der som en del af folkekirkens diakoni ejer og/eller driver 28 plejecentre og plejehjem, 6 af dem er friplejehjem. Vi varetager hjemmepleje, praktisk bistand, dagcentre, ældreboliger, socialpsykiatriske plejeafsnit, bo enhed for yngre med senhjerneskadede, madudlevering, skærmede afsnit og hospice samt driver cafe funktioner og varetager madudbringning i forbindelse med flere af vore plejecentre.

Udgangspunktet for Danske Diakonhjem er vort menneskesyn, som betyder, at der altid skal være respekt for og tages hensyn til det enkelte menneskes unikke historie, livssyn, sociale, etniske og religiøse baggrund.

Det er Danske Diakonhjem, som har driftsoverenskomst med Jammerbugt kommune der varetager plejen på Birkelse Plejecenter.

Kommunen solgte i 1999 bygningerne til boligselskabet DOMEA.

Du kan læse mere om os på www.diakon.dk under Birkelse Plejecenter.(klik på danmarkskortet – herefter klik på den grønne overskrift Birkelse Plejecenter)