Aviser

 Plejecentret abonnerer på:

- Nordjyske Stiftstidende

- Kristelig Dagblad

Aviserne ligger i opholdsstuen, så de er tilgængelige for alle beboere og må derfor ikke fjernes herfra.

Derudover får vi et antal eksemplarer af lokalaviserne:

- Aabybro Posten

- Hanbo-bladet

Vi opfordrer beboerne til fortsat at abbonere på egne aviser og ugeblade.

Beboerråd

Formål med beboere og pårørende råd ved Birkelse plejecenter :
At være et rådgivende organ i forhold til tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne samt samarbejdet med de pårørende.
Rådets opgave er at skabe debat om forholdene på plejecentret, ansvaret for driften påhviler forstanderen. 0


Rådet skal inddrages ved fastlæggelse af retningslinier for dagligdagen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter m.m.
Rådet skal have mulighed for at komme med bemærkninger til kommunens tilsynsrapporter.


Rådet skal være med til, at udbygge og fastholde plejecentrets tilbud til beboerne, således at ressourcerne på området udnyttes bedst mulig .

Der afholdes møde i beboer / pårørenderåd en gang i kvartalet.

Forsikring

Ved indflytning på plejecentret skal beboerne selv sørge for at tegne en indboforsikring.

Birkelse Plejecenter har ikke tegnet en kollektiv forsikring.

Frisør

Beboeren bestemmer selv hvilken frisør man ønsker at benytte. De fleste frisører kommer gerne ud på plejecentret. Der afregnes direkte med frisøren.

Hvis beboeren ønsker at komme ud af huset til frisør , gør vi opmærksom på at de pårørende selv skal sørge for transporten frem og tilbage.

Fodpleje

Beboerne bestemmer selv hvilken fodplejer de ønsker at benytte. Fodplejerne kommer ud på plejecentret og der afregnes direkte med fodplejeren.

Fællesrum.

Fællesrummet på plejecenteret bruger vi til avisoplæsning, gudstjenester, banko mm.

Fællesrummet benyttes endvidre til mødelokale ved medarbejdermøder, møder i bruger pårørenderåd og vennekredsmøder.

Fællesrummet kan lånes til beboere der bor på Birkelse Plejecenter.

Låner man fællesrummet, skal det forlades i samme stand som man modtog det. Det er låners eget ansvar at mebringe de ting man ønsker skal være tilstede for at afholdelse af fest/arrangement fx. duge, vaser, blomster lys, lysestager mm.

Der er klaver i lokalet, til fri afbenyttelse.

Gæster

Pårørende og venner er altid velkomne på plejecentret.

Vi har ingen faste besøgstider.

Ønsker man at invitere sine pårørende til spisning kan dette også lade sig gøre , maden skal bestilles senest dagen før. Ved et større antal gæster skal køkkenet have en lidt længere frist , man kan ringe / maile til køkkenet .

Der gælder særlige regler for fødselsdage - se andensteds.

Hjælpemidler

Personlige hjælpemidler søges gennem kommunen , personalet vil være behjælpelig hermed.

Personalet hjælper også gerne med at etablere kontakt til hørepædagog , optiker m.m.

Kørsel/offentlig transport

Den enkelte beboer kan få et ansøgningsskema til NT' s handicapkørsel hos personalet.

Handicapkørsel er et tilbud om kollektiv trafik til svært bevægelseshæmmede , der af kommunen er bevilliget eller er berettiget til et ganghjælpemiddel.

I foråret 2013 fik vi ny bus - en Citroen Jumper. Bussen er indrettet fleksibelt, og det er muligt at tager sæder ud, så der er plads til køre stole.

Vi tager ofte ud i det blå med vores bus.Vi besøger skov, mark og strand med medbragt mad og kaffe. Vi kører ture rundt i lokalområdet, er der steder vores beboere har lyst til at se eller gense prøver vi at eterkomme deres ønske.

Læge

Ved indflytning på plejecentret kan man beholde sin egen læge , hvis han /hun bor indenfor en afstand af 10 km fra plejecentret.

Plejepersonalet hjælper med at lave aftaler , hvis man har brug for lægebesøg.

Medicin

Ved indflytning på plejecentret anbefaler vi , at man opretter en PBS aftale med Aabybro apotek , så medicinregningen automatisk bliver betalt via banken. Formularer hertil fås af kontaktpersonen eller på apoteket. Plejecentret får bragt medicin ud, medicin som skal bringes ud akut, tillægges et ekstra gebyr.

Post

Posten fordeles hver i beboerne postkasse. postkasserne er på  kontoret ved spisestuen.

Hvis beboerne har post der skal sendes , kan det afleveres på forstanderens kontor.

Betaling af girokort eller andre postekspeditioner skal de pårørende tage sig af, vi opfordrer til at alle faste udgifter går over PBS.

Rengøring


Rengøring på beboernes stuer omfatter :
• Almindelig rengøring af stuen og badeværelset.
• Indvendig pudsning af vinduer.
• Ydelsen omfatter : Rengøringsmidler , toiletpapir og affaldsposer , se pris i kontrakten.
• Beboeren kan selv vælge , at købe disse ting , rengøringsmidlerne skal være miljøgodkendt.


Rengøring omfatter ikke :
• Hovedrengøring
• Pudsning af kobber- og sølvtøj
• Gardinvask
• Rengøring ved flytning
• Opvask / oprydning efter gæster
• Oprydning / sortering i private skuffer og skabe på stuen
• Pyntning af stuen til Jul og Påske
• Ompotning af blomster .
• Ekstra rengøring efter husdyr.

Spisning

Vi spiser så vid det er muligt sammen, til alle måltider i husets havestue, hvor vi kan nyde udsigten til vores sansehave.

Om sommeren har vi ofte grillen fremme !

Tandlæge

På plejecentret kan man blive tilmeldt omsorgstandplejen. Tandlægen kommer regelmæssigt på plejecentret . Omsorgstandplejen koster p.t. 325 kr. om året. På vagtstuen kan man få telefonnummer og ansøgningsskemaer til omsorgstandplejen.

Telefon/mobiltelefon

Du er velkommen til at medbringe både din fastnet og mobiltelefon.

Der erogså mulihed for IT løsninger til din pc'er eller Tablet.

Husk at melde flytning til dit teleselskab.

Toiletartikler

Man har ikke mulighed for at købe toiletartikler i på plejecenteret.

Det er de pårørende ansvar at beboeren har div. toiletartikler.

Tøj & vask

Ved indflytning på Birkelse Plejecenter skal der syes nummer i dit tøj, dine pårørende bedes være behjælpelig med dette inden indflytningen og fremover. Hvis du har dit eget linned / håndklæder med, skal der ligeledes syes nummer heri.

 www.ikastetiket.dk

Privat linned og håndklæder skal du / dine pårørende selv vaske.

Du kan i stedet vælge at leje det på Plejecentret , priser se kontrakten.

Dine pårørende bedes også checke, at der er tøj og sko til at skifte med, samt indkøb af nyt tøj. I skal være opmærksomme på, at vores ressourcer ikke tillader, at vi vasker tøj i hånden, derfor skal uldtøj kunne vaskes på min. 30 grader i maskinen , plejecentret har ingen erstatningspligt vedrørende uldtøj. Såfremt du ønsker , at få renset noget af dit tøj vil personalet være behjælpelig med dette . Det foretages på renseri og du skal selv betale.

Tøjvask omfatter ikke :

• Vask af sengetæpper.

• Vask i hånden.

• Vask af gardiner / persienner.

• Mærkning af tøj.

• Vask af private duge.

• Der udføres ikke oplægning af bukser.

• Der isættes ikke lynlåse.