Medarbejdere

Vores medarbejdere har en sundhedsfaglig baggrund og dækker pleje / omsorg døgnet rundt.

Plejepersonalet består af :

Sygeplejerske

Social - og sundhedsassistenter.

Sygehjælpere.

Social - og sundhedshjælpere.

Udover det faste personale vil man møde elever , praktikanter samt ferieafløsere.

 

Desuden har vi en husassistent ansat til rengøring af beboernes stuer, en fast køkkenmedarbejder, en sekretær samt en pedel og en pedelmedhjælper.

Ved indgangen kan man finde billeder og navne på hele medarbejdergruppen.