Kompetencer

Alle medarbejder på Birkelse Plejecenter arbejder med at vidreudvikle deres kompetencer. Der deltages bla. i kurser på Sosu-nord og  kursus om samarbejde med Etikos.

Danske Diakonhjem laver interne kurser bla. Ånd og rødder, som alle medarbejdere har været på.