Vennekredsen

Birkelse Plejecenters Vennekreds er en flok frivillige der kommer på plejecenteret. De afholder fester, de hygger og arrangerer ture for beboerne på plejecenteret.

 

Vennekredsen udgiver et blad "Den lille budbringer" der udkommer 3 gange om året. I Budbringeren er der artikler i som omhandler aktiviteter her på plejecenteret, der er også program for hvad der sker i Hjortshus og handelstandsforeningen laver også et indlæg i bladet.

Næste nummer af Budbringeren udkommer i september 2015.

Hvis du er interesseret i at være medlen af Birkelse Plejecenters vennekreds er det årlige kontigent 60.kr. Du kan henvende dig til bestyrelsesmedlemmerne eller på Birkelse Plejecenter.

 

 

Formand

Annemie Bang Pedersen

98 24 32 61

Næstformand

Dagny Justesen

98 24 33 83

Kasserer

Bent Andreasen

98 24 31 80

Sekretær

Ingelise Mortensen

98 24 30 15

Kaffeudvalgsformand

Ruth Poulsen

98 24 30 88

Medarbejderrepræsentant

Else Marie Pedersen

Beboer/pårørende repræsentant

Ingelise Reiche